Karta pobytu

Karta pobytu Goleniów

W najwyższym czasie karta pobytu czasowego czy tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy stanowi samym z najbardziej modnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi dużo wiele, jednakże najczęstszym uczestnikiem jest rozpoczęcie pracy, co jest większość składanych […]

Czytaj więcej